Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHAŁKÓW

Aktualność danych:

MICHAŁKÓW – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (82 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 211 osób, z czego:

109

kobiet

102

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.07.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2831. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHAŁKÓW w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie42 mężczyzn, 40 kobiet

  • małopolskie7 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie28 mężczyzn, 36 kobiet

  • podkarpackie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 7 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).