Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHAŁKO

Aktualność danych:

MICHAŁKO – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (48 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 112 osób, z czego:

60

kobiet

52

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.15.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2909. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2881. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHAŁKO w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • lubelskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • podkarpackie4 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie5 mężczyzn, 5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn, 7 kobiet

  • wielkopolskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie23 mężczyzn, 25 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).