Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHAŁKOWSKI

Aktualność danych:

MICHAŁKOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (27 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 108 osób, z czego:

108

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHAŁKOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2825. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHAŁKOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie10 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

 • lubuskie3 mężczyzn

 • łódzkie3 mężczyzn

 • małopolskie7 mężczyzn

 • mazowieckie15 mężczyzn

 • podkarpackie19 mężczyzn

 • śląskie3 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

 • wielkopolskie27 mężczyzn

 • zachodniopomorskie7 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).