Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHAŃCZYK

Aktualność danych:

MICHAŃCZYK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (54 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 76 osób, z czego:

33

kobiety

43

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.77.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2933. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2898. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHAŃCZYK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 mężczyzn

  • pomorskie30 mężczyzn, 24 kobiety

  • śląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).