Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHACZ

Aktualność danych:

MICHACZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (60 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 137 osób, z czego:

69

kobiet

68

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2897. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2873. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHACZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn, 10 kobiet

  • opolskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie28 mężczyzn, 32 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 3 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).