Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHAJŁOWSKA

Aktualność danych:

MICHAJŁOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie pomorskim (12 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

38

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHAJŁOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2931. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHAJŁOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubuskie9 kobiet

  • łódzkie3 kobiety

  • mazowieckie5 kobiet

  • pomorskie12 kobiet

  • śląskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).