Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHALCZEWSKA

Aktualność danych:

MICHALCZEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (117 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 565 osób, z czego:

565

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHALCZEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2401. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHALCZEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie57 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubelskie43 kobiety

 • lubuskie13 kobiet

 • łódzkie14 kobiet

 • małopolskie102 kobiety

 • mazowieckie117 kobiet

 • opolskie18 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie42 kobiety

 • świętokrzyskie20 kobiet

 • warmińsko-mazurskie15 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: