Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHALCZYSZYN

Aktualność danych:

MICHALCZYSZYN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie zachodniopomorskim (89 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 212 osób, z czego:

106

kobiet

106

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.0.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2860. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2835. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHALCZYSZYN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn, 16 kobiet

  • kujawsko-pomorskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn

  • opolskie7 mężczyzn, 8 kobiet

  • podkarpackie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • śląskie4 mężczyzn, 10 kobiet

  • warmińsko-mazurskie5 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie40 mężczyzn, 49 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).