Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHALECKA

Aktualność danych:

MICHALECKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (41 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 179 osób, z czego:

179

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHALECKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2790. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHALECKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie2 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie33 kobiety

 • mazowieckie41 kobiet

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie8 kobiet

 • pomorskie14 kobiet

 • śląskie20 kobiet

 • świętokrzyskie29 kobiet

 • warmińsko-mazurskie8 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).