Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHALECKI

Aktualność danych:

MICHALECKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (35 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 203 osoby, z czego:

2

kobiety

201

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHALECKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2964. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2740. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHALECKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie31 mężczyzn

  • mazowieckie34 mężczyzn

  • opolskie4 mężczyzn

  • podkarpackie14 mężczyzn

  • pomorskie12 mężczyzn

  • śląskie26 mężczyzn

  • świętokrzyskie35 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie6 mężczyzn

  • wielkopolskie6 mężczyzn

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).