Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHALEWSKA

Aktualność danych:

MICHALEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (162 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 668 osób, z czego:

668

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHALEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2301. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHALEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie162 kobiety

 • kujawsko-pomorskie7 kobiet

 • lubelskie62 kobiety

 • lubuskie40 kobiet

 • łódzkie21 kobiet

 • małopolskie44 kobiety

 • mazowieckie29 kobiet

 • opolskie44 kobiety

 • podkarpackie22 kobiety

 • pomorskie33 kobiety

 • śląskie33 kobiety

 • świętokrzyskie2 kobiety

 • warmińsko-mazurskie21 kobiet

 • wielkopolskie41 kobiet

 • zachodniopomorskie18 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: