Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHALEWSKI

Aktualność danych:

MICHALEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (140 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 616 osób, z czego:

2

kobiety

614

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHALEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2967. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2319. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHALEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie140 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie9 mężczyzn

 • lubelskie70 mężczyzn

 • lubuskie33 mężczyzn

 • łódzkie27 mężczyzn

 • małopolskie38 mężczyzn

 • mazowieckie25 mężczyzn

 • opolskie54 mężczyzn

 • podkarpackie27 mężczyzn

 • pomorskie45 mężczyzn

 • śląskie30 mężczyzn

 • świętokrzyskie4 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie34 mężczyzn

 • wielkopolskie39 mężczyzn

 • zachodniopomorskie12 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: