Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHALICKA

Aktualność danych:

MICHALICKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 70 osób, z czego:

70

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHALICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHALICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • lubelskie2 kobiety

  • lubuskie4 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • opolskie10 kobiet

  • podlaskie2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • warmińsko-mazurskie6 kobiet

  • wielkopolskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: