Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHCIŃSKA

Aktualność danych:

MICHCIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (9 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 20 osób, z czego:

20

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHCIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2949. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHCIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • łódzkie4 kobiety

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).