Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHCIK

Aktualność danych:

MICHCIK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (112 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 180 osób, z czego:

96

kobiet

84

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.14.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2870. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2857. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHCIK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • łódzkie4 mężczyzn, 7 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie4 mężczyzn, 2 kobiety

  • pomorskie13 mężczyzn, 11 kobiet

  • śląskie5 mężczyzn, 4 kobiety

  • świętokrzyskie50 mężczyzn, 62 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).