Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHEJ

Aktualność danych:

MICHEJ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (3 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (16 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 34 osoby, z czego:

20

kobiet

14

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.43.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2946. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2927. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHEJ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • mazowieckie7 mężczyzn, 9 kobiet

  • śląskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).