Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHELUS

Aktualność danych:

MICHELUS – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (29 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 78 osób, z czego:

30

kobiet

48

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.62.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2939. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2885. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHELUS w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie22 mężczyzn, 7 kobiet

  • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • podlaskie3 mężczyzn

  • śląskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • wielkopolskie13 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).