Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHEN

Aktualność danych:

MICHEN – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (51 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 139 osób, z czego:

70

kobiet

69

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2899. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2864. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHEN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 kobiety

  • lubuskie2 mężczyzn

  • opolskie19 mężczyzn, 32 kobiety

  • śląskie19 mężczyzn, 14 kobiet

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).