Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHERDZIŃSKA

Aktualność danych:

MICHERDZIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (15 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 40 osób, z czego:

40

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHERDZIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2926. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHERDZIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie3 kobiety

  • małopolskie11 kobiet

  • mazowieckie4 kobiety

  • śląskie15 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).