Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHERDZIŃSKI

Aktualność danych:

MICHERDZIŃSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (15 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 27 osób, z czego:

27

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHERDZIŃSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2906. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHERDZIŃSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie8 mężczyzn

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • śląskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: