Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHLER

Aktualność danych:

MICHLER – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie opolskim (8 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 39 osób, z czego:

23

kobiety

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.44.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2943. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2925. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHLER w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • lubuskie3 kobiety

  • opolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie3 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).