Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHLEWSKA

Aktualność danych:

MICHLEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (45 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 66 osób, z czego:

66

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHLEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2903. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHLEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie4 kobiety

  • łódzkie45 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie2 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • wielkopolskie3 kobiety

  • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).