Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIACKA

Aktualność danych:

MICHNIACKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (59 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 134 osoby, z czego:

134

kobiety

Męska forma nazwiska to MICHNIACKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2832. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIACKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie15 kobiet

  • kujawsko-pomorskie10 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie8 kobiet

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • świętokrzyskie3 kobiety

  • wielkopolskie59 kobiet

  • zachodniopomorskie20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).