Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIACKI

Aktualność danych:

MICHNIACKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (55 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 123 osoby, z czego:

123

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHNIACKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2810. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIACKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie7 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie6 mężczyzn

  • lubuskie5 mężczyzn

  • łódzkie8 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • śląskie10 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • wielkopolskie55 mężczyzn

  • zachodniopomorskie19 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).