Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIAK

Aktualność danych:

MICHNIAK – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie małopolskim (767 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 1239 osób, z czego:

648

kobiet

591

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.1.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2318. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2350. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIAK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie27 mężczyzn, 23 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • lubelskie26 mężczyzn, 17 kobiet

 • łódzkie6 mężczyzn

 • małopolskie380 mężczyzn, 387 kobiet

 • mazowieckie16 mężczyzn, 14 kobiet

 • opolskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • podkarpackie16 mężczyzn, 14 kobiet

 • podlaskie4 mężczyzn

 • pomorskie21 mężczyzn, 23 kobiety

 • śląskie32 mężczyzn, 39 kobiet

 • świętokrzyskie3 mężczyzn, 6 kobiet

 • wielkopolskie16 mężczyzn, 25 kobiet

 • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: