Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNICKA

Aktualność danych:

MICHNICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie świętokrzyskim (32 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 159 osób, z czego:

159

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHNICKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2807. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 kobiet

  • lubuskie4 kobiety

  • łódzkie15 kobiet

  • małopolskie4 kobiety

  • mazowieckie27 kobiet

  • śląskie23 kobiety

  • świętokrzyskie32 kobiety

  • wielkopolskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).