Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNICKI

Aktualność danych:

MICHNICKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (10 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (61 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 157 osób, z czego:

157

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHNICKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2776. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNICKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie14 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn

  • lubuskie7 mężczyzn

  • łódzkie14 mężczyzn

  • małopolskie4 mężczyzn

  • mazowieckie61 mężczyzn

  • śląskie22 mężczyzn

  • świętokrzyskie22 mężczyzn

  • wielkopolskie3 mężczyzn

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).