Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIEWSKA

Aktualność danych:

MICHNIEWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (104 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 498 osób, z czego:

498

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHNIEWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2468. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIEWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie36 kobiet

 • kujawsko-pomorskie26 kobiet

 • lubelskie4 kobiety

 • lubuskie7 kobiet

 • łódzkie104 kobiety

 • małopolskie23 kobiety

 • mazowieckie52 kobiety

 • opolskie5 kobiet

 • podkarpackie7 kobiet

 • pomorskie10 kobiet

 • śląskie82 kobiety

 • świętokrzyskie17 kobiet

 • warmińsko-mazurskie7 kobiet

 • wielkopolskie29 kobiet

 • zachodniopomorskie23 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: