Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIEWSKI

Aktualność danych:

MICHNIEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (133 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 491 osób, z czego:

4

kobiety

487

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHNIEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2962. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2454. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie26 mężczyzn

 • kujawsko-pomorskie19 mężczyzn

 • lubelskie2 mężczyzn

 • lubuskie11 mężczyzn

 • łódzkie133 mężczyzn

 • małopolskie23 mężczyzn

 • mazowieckie33 mężczyzn

 • opolskie4 mężczyzn

 • podkarpackie7 mężczyzn

 • pomorskie13 mężczyzn

 • śląskie89 mężczyzn

 • świętokrzyskie17 mężczyzn

 • warmińsko-mazurskie10 mężczyzn

 • wielkopolskie41 mężczyzn

 • zachodniopomorskie24 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: