Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIKIEWICZ

Aktualność danych:

MICHNIKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: lubelskim (7 osób), zachodniopomorskim (7 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 29 osób, z czego:

19

kobiet

10

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.9.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2947. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2931. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • lubelskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • pomorskie2 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).