Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIKOWSKA

Aktualność danych:

MICHNIKOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (7 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (34 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 61 osób, z czego:

61

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHNIKOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2905. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIKOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 kobiety

  • kujawsko-pomorskie3 kobiety

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie6 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • wielkopolskie34 kobiety

  • zachodniopomorskie3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).