Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNIOWSKI

Aktualność danych:

MICHNIOWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie podkarpackim (25 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 77 osób, z czego:

77

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHNIOWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2856. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNIOWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie6 mężczyzn

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn

  • łódzkie2 mężczyzn

  • małopolskie12 mężczyzn

  • mazowieckie4 mężczyzn

  • opolskie2 mężczyzn

  • podkarpackie25 mężczyzn

  • pomorskie4 mężczyzn

  • śląskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).