Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHNOWSKA

Aktualność danych:

MICHNOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (14 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (93 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 465 osób, z czego:

465

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHNOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2504. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHNOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie24 kobiety

 • kujawsko-pomorskie3 kobiety

 • lubuskie2 kobiety

 • łódzkie11 kobiet

 • małopolskie31 kobiet

 • mazowieckie93 kobiety

 • opolskie8 kobiet

 • podlaskie49 kobiet

 • pomorskie80 kobiet

 • śląskie18 kobiet

 • świętokrzyskie69 kobiet

 • warmińsko-mazurskie20 kobiet

 • wielkopolskie15 kobiet

 • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).