Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHOŃ

Aktualność danych:

MICHOŃ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (15 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (491 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 2300 osób, z czego:

1157

kobiet

1143

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.01.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

1822. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

1810. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHOŃ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie94 mężczyzn, 92 kobiety

 • kujawsko-pomorskie47 mężczyzn, 33 kobiety

 • lubelskie103 mężczyzn, 70 kobiet

 • lubuskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • łódzkie57 mężczyzn, 67 kobiet

 • małopolskie183 mężczyzn, 176 kobiet

 • mazowieckie33 mężczyzn, 36 kobiet

 • opolskie23 mężczyzn, 25 kobiet

 • podkarpackie201 mężczyzn, 182 kobiety

 • pomorskie18 mężczyzn, 19 kobiet

 • śląskie235 mężczyzn, 256 kobiet

 • świętokrzyskie6 mężczyzn, 12 kobiet

 • warmińsko-mazurskie18 mężczyzn, 16 kobiet

 • wielkopolskie18 mężczyzn, 19 kobiet

 • zachodniopomorskie48 mężczyzn, 37 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: