Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHOŃSKA

Aktualność danych:

MICHOŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (109 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 368 osób, z czego:

368

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHOŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2601. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHOŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie28 kobiet

 • kujawsko-pomorskie6 kobiet

 • lubelskie109 kobiet

 • lubuskie11 kobiet

 • łódzkie5 kobiet

 • małopolskie21 kobiet

 • mazowieckie12 kobiet

 • podkarpackie63 kobiety

 • pomorskie29 kobiet

 • śląskie27 kobiet

 • wielkopolskie5 kobiet

 • zachodniopomorskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).