Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHOCKA

Aktualność danych:

MICHOCKA – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie wielkopolskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 64 osoby, z czego:

64

kobiety

Męska forma nazwiska to MICHOCKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2902. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHOCKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie8 kobiet

  • lubuskie7 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie9 kobiet

  • opolskie6 kobiet

  • podkarpackie2 kobiety

  • pomorskie2 kobiety

  • śląskie4 kobiety

  • wielkopolskie13 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).