Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHOREK

Aktualność danych:

MICHOREK – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (28 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 54 osoby, z czego:

25

kobiet

29

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.86.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2941. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2912. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHOREK w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie15 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie6 mężczyzn, 5 kobiet

  • świętokrzyskie3 mężczyzn, 3 kobiety

  • zachodniopomorskie7 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: