Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHORZEWSKI

Aktualność danych:

MICHORZEWSKI – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (4 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie kujawsko-pomorskim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 80 osób, z czego:

80

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHORZEWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2861. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHORZEWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • kujawsko-pomorskie51 mężczyzn

  • pomorskie6 mężczyzn

  • śląskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie15 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).