Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHOTA

Aktualność danych:

MICHOTA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (67 osób).

Na początku 2021 roku nosiły je w Polsce 164 osoby, z czego:

83

kobiety

81

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.02.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2883. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2860. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHOTA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie2 kobiety

  • kujawsko-pomorskie8 mężczyzn, 3 kobiety

  • lubelskie36 mężczyzn, 31 kobiet

  • mazowieckie4 mężczyzn, 8 kobiet

  • świętokrzyskie4 mężczyzn, 6 kobiet

  • zachodniopomorskie18 mężczyzn, 20 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).