Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHOWSKA

Aktualność danych:

MICHOWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (12 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie lubelskim (71 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 234 osoby, z czego:

234

kobiety

Męska forma nazwiska to MICHOWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2735. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHOWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie12 kobiet

  • lubelskie71 kobiet

  • lubuskie6 kobiet

  • łódzkie10 kobiet

  • małopolskie3 kobiety

  • mazowieckie60 kobiet

  • opolskie3 kobiety

  • pomorskie18 kobiet

  • śląskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie5 kobiet

  • wielkopolskie18 kobiet

  • zachodniopomorskie7 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).