Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHROWSKA

Aktualność danych:

MICHROWSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w połowie polskich województw. Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (86 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 126 osób, z czego:

126

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHROWSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2840. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHROWSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie3 kobiety

  • łódzkie5 kobiet

  • mazowieckie86 kobiet

  • opolskie4 kobiety

  • podlaskie3 kobiety

  • pomorskie3 kobiety

  • śląskie5 kobiet

  • zachodniopomorskie4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).