Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHROWSKI

Aktualność danych:

MICHROWSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (88 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 128 osób, z czego:

128

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHROWSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHROWSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • lubelskie2 mężczyzn

  • lubuskie2 mężczyzn

  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie88 mężczyzn

  • podlaskie2 mężczyzn

  • pomorskie2 mężczyzn

  • śląskie9 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).