Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHUŁKA

Aktualność danych:

MICHUŁKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (11 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie dolnośląskim (208 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 390 osób, z czego:

193

kobiety

197

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.98.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2773. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2744. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHUŁKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie108 mężczyzn, 100 kobiet

 • kujawsko-pomorskie3 mężczyzn, 4 kobiety

 • łódzkie2 mężczyzn, 4 kobiety

 • małopolskie6 mężczyzn, 6 kobiet

 • mazowieckie2 mężczyzn, 2 kobiety

 • opolskie23 mężczyzn, 19 kobiet

 • podkarpackie3 mężczyzn, 3 kobiety

 • pomorskie4 mężczyzn, 5 kobiet

 • śląskie22 mężczyzn, 28 kobiet

 • wielkopolskie6 mężczyzn, 7 kobiet

 • zachodniopomorskie3 mężczyzn, 5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).