Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHURSKA

Aktualność danych:

MICHURSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (30 osób).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 105 osób, z czego:

105

kobiet

Męska forma nazwiska to MICHURSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2864. / 2 967

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHURSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 kobiet

  • łódzkie10 kobiet

  • małopolskie2 kobiety

  • mazowieckie30 kobiet

  • opolskie10 kobiet

  • pomorskie4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 kobiety

  • wielkopolskie10 kobiet

  • zachodniopomorskie5 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).