Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICHURSKI

Aktualność danych:

MICHURSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (43 osoby).

Na początku 2023 roku nosiło je w Polsce 120 osób, z czego:

120

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICHURSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2813. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICHURSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie13 mężczyzn

  • łódzkie9 mężczyzn

  • małopolskie2 mężczyzn

  • mazowieckie43 mężczyzn

  • opolskie17 mężczyzn

  • pomorskie3 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie4 mężczyzn

  • wielkopolskie11 mężczyzn

  • zachodniopomorskie5 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).