Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICIŃSKA

Aktualność danych:

MICIŃSKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (13 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie śląskim (44 osoby).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 185 osób, z czego:

185

kobiet

Męska forma nazwiska to MICIŃSKI

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2781. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICIŃSKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


 • dolnośląskie13 kobiet

 • kujawsko-pomorskie5 kobiet

 • lubelskie18 kobiet

 • lubuskie3 kobiety

 • łódzkie19 kobiet

 • małopolskie4 kobiety

 • mazowieckie30 kobiet

 • podlaskie6 kobiet

 • pomorskie11 kobiet

 • śląskie44 kobiety

 • warmińsko-mazurskie12 kobiet

 • wielkopolskie7 kobiet

 • zachodniopomorskie2 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).