Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICIELSKI

Aktualność danych:

MICIELSKI – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie łódzkim (77 osób).

Na początku 2023 roku nosiły je w Polsce 102 osoby, z czego:

102

mężczyzn

Żeńska forma nazwiska to MICIELSKA

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2831. / 2 931

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICIELSKI w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie4 mężczyzn

  • łódzkie77 mężczyzn

  • świętokrzyskie2 mężczyzn

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).