Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICIUKIEWICZ

Aktualność danych:

MICIUKIEWICZ – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (6 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie mazowieckim (51 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 115 osób, z czego:

56

kobiet

59

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 0.95.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2910. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2882. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICIUKIEWICZ w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • łódzkie5 mężczyzn

  • mazowieckie23 mężczyzn, 28 kobiet

  • świętokrzyskie2 kobiety

  • warmińsko-mazurskie9 mężczyzn, 10 kobiet

  • wielkopolskie8 mężczyzn, 7 kobiet

  • zachodniopomorskie6 mężczyzn, 4 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).

Podobne nazwiska w rejestrze PESEL

Nazwisko występuje jako część nazwisk wieloczłonowych: