Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICIUN

Aktualność danych:

MICIUN – nazwisko jednoczłonowe. Bardzo rzadko spotykane. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano jedynie w kilku polskich województwach (5 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwach: dolnośląskim (13 osób), zachodniopomorskim (13 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 38 osób, z czego:

22

kobiety

16

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.38.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2944. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2925. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICIUN w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie5 mężczyzn, 8 kobiet

  • mazowieckie3 mężczyzn

  • pomorskie3 kobiety

  • warmińsko-mazurskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • zachodniopomorskie4 mężczyzn, 9 kobiet


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).