Nazwiska w Polsce

Baza nazwisk według rejestru PESEL

Informacje o nazwisku MICKA

Aktualność danych:

MICKA – nazwisko jednoczłonowe. W grudniu 2017 roku jego występowanie odnotowano w większości polskich województw (9 z 16). Najwięcej osób mieszkało w województwie warmińsko-mazurskim (39 osób).

Na początku 2021 roku nosiło je w Polsce 161 osób, z czego:

87

kobiet

74

mężczyzn

Stosunek liczby kobiet do liczby mężczyzn wynosi 1.18.

Popularność nazwiska

Nazwisko plasuje się na:

2879. / 2 921

miejscu wśród nazwisk żeńskich

2867. / 2 924

miejscu wśród nazwisk męskich

Występowanie w Polsce

Rozpowszechnienie nazwiska MICKA w Polsce, w podziale na poszczególne województwa (dane z grudnia 2017 roku, ostatnie dot. rozmieszczenia nazwisk udostępnione przez Ministerstwo Cyfryzacji).


  • dolnośląskie11 mężczyzn, 11 kobiet

  • kujawsko-pomorskie2 mężczyzn, 2 kobiety

  • lubelskie18 mężczyzn, 13 kobiet

  • małopolskie4 mężczyzn, 4 kobiety

  • mazowieckie5 mężczyzn, 7 kobiet

  • pomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety

  • śląskie3 mężczyzn, 4 kobiety

  • warmińsko-mazurskie18 mężczyzn, 21 kobiet

  • zachodniopomorskie2 mężczyzn, 3 kobiety


Mapa występowania nazwiska:

Lista i mapa nie uwzględniają pojedynczych wystąpień nazwiska w danym województwie (brak dostępnych danych).